So sánh sản phẩm

CÔNG TY THIẾT BỊ THẨM MỸ HPMED

10%
News
Máy Giảm Béo Lipo X Hàn Quốc

165.000.000 đ

185.000.000 đ

Máy Tiêm Vita Injector 2 Hàn Quốc

Liên Hệ

12%
News
Máy Tiêm Bella Vita Injector Hàn Quốc

110.000.000 đ

125.000.000 đ

8%
News
Máy Tiêm Hydro Injector II Hàn Quốc

105.000.000 đ

115.000.000 đ

Máy Tiêm Aqua Injector Hàn Quốc

Liên Hệ

5%
News
Máy Giảm Béo Radio Metabo Hàn Quốc

85.000.000 đ

90.000.000 đ

10%
News
Máy Thu Hẹp Tre Hóa Âm Đạo Hàn Quốc

135.000.000 đ

150.000.000 đ

4%
News
Máy Hifu U One G2 Hàn Quốc

205.000.000 đ

215.000.000 đ

Máy Nâng Cơ Hifu Smart Sonic Hàn Quốc

Liên Hệ

5%
News
Máy Triệt Lông SunLight Hàn Quốc

265.000.000 đ

280.000.000 đ

23%
News
Máy Điện Di Skin Cool

5.000.000 đ

6.500.000 đ

Thiết Kế Spa Đẹp

Liên Hệ

5%
News
Máy Laser Pico Gold New 2020 Xóa Xăm Trị Nám

250.000.000 đ

265.000.000 đ

8%
News
Máy Triệt Lông Nano Light Diode Laser 808 New 2020

210.000.000 đ

230.000.000 đ

10%
News
Máy Tiêm Tinh Chất Solin Hàn Quốc

18.000.000 đ

20.000.000 đ

6%
News
Máy Smas Hifu 5D Solutions

135.000.000 đ

145.000.000 đ

5%
News
Máy Laser Picosecond New 2019 Xóa Xăm Trị Nám

250.000.000 đ

265.000.000 đ

6%
News
Máy Laser Pico Tech Hàng Cao Cấp Bắc Kinh

235.000.000 đ

250.000.000 đ

100%
News
Máy Xóa Xăm Laser Picosure

Liên Hệ

165.000.000 đ

6%
News
MÁY LASER PICO TECH

235.000.000 đ

250.000.000 đ

11%
News
Máy Xóa Xăm Laser Q10

75.000.000 đ

85.000.000 đ

8%
News
Máy Laser Dr X

385.000.000 đ

420.000.000 đ

8%
News
Máy Laser Qbeam Xóa Xăm Trị Nam

115.000.000 đ

125.000.000 đ

8%
News
Máy Laser 980nm Điều Trị Giãn Mao Mạch

105.000.000 đ

115.000.000 đ

5%
News
Máy Laser Pico Gold New 2020 Xóa Xăm Trị Nám

250.000.000 đ

265.000.000 đ

16%
News
Máy Xóa Xăm Trị Nám Laser PICOTONING Q10

105.000.000 đ

125.000.000 đ

5%
News
Máy Laser Picosecond New 2019 Xóa Xăm Trị Nám

250.000.000 đ

265.000.000 đ

9%
News
Máy Triệt Lông Diode Laser 808nm Sanhe Cao Cấp

185.000.000 đ

205.000.000 đ

10%
News
Máy Triệt Lông SHR Cao Cấp

135.000.000 đ

150.000.000 đ

9%
News
Máy Triệt Lông Diode Laser Pmix 808nm Cao Cấp

185.000.000 đ

205.000.000 đ

7%
News
Máy Triệt Lông Mano One Shr 950B

125.000.000 đ

135.000.000 đ

10%
News
Máy Triệt Lông IPL 230 Đạt FDA

135.000.000 đ

150.000.000 đ

5%
News
Máy Triệt Lông SunLight Hàn Quốc

265.000.000 đ

280.000.000 đ

8%
News
Máy Triệt Lông Nano Light Diode Laser 808 New 2020

210.000.000 đ

230.000.000 đ

8%
News
MÁY TRIỆT LÔNG IPL HI TONE HÀN QUỐC

320.000.000 đ

350.000.000 đ

6%
News
MÁY LASER PICO TECH

235.000.000 đ

250.000.000 đ

8%
News
Máy Laser Dr X

385.000.000 đ

420.000.000 đ

5%
News
Máy Laser Pico Gold New 2020 Xóa Xăm Trị Nám

250.000.000 đ

265.000.000 đ

16%
News
Máy Xóa Xăm Trị Nám Laser PICOTONING Q10

105.000.000 đ

125.000.000 đ

5%
News
Máy Laser Picosecond New 2019 Xóa Xăm Trị Nám

250.000.000 đ

265.000.000 đ

Máy Laser ANDY YAG Q SWITCH

Liên Hệ

Máy Laser Q10 & Q10 Premium Hàn Quốc

Liên Hệ

9%
News
Máy Điều Trị Giãn Tĩnh Mạch

95.000.000 đ

105.000.000 đ

9%
News
Máy Laser Picosure Xóa Xăm Trị Nám

185.000.000 đ

205.000.000 đ

8%
News
Máy Xịt Lạnh Icool Kết Hợp Trong Laser

115.000.000 đ

125.000.000 đ

6%
News
Máy Giảm Béo Quang Đông Slim 2

135.000.000 đ

145.000.000 đ

5%
News
Máy Giảm Béo Med 360

175.000.000 đ

185.000.000 đ

Máy Giảm BÉo Quang Đông

Liên Hệ

Máy Giảm Béo Max Burn Lipo

85.000.000 đ

10%
News
Máy Giảm Béo Lipo X Hàn Quốc

165.000.000 đ

185.000.000 đ

5%
News
Máy Giảm Béo Radio Metabo Hàn Quốc

85.000.000 đ

90.000.000 đ

5%
News
Máy Giảm Béo Hifu Body Slimming Sanhe Bắc Kinh

175.000.000 đ

185.000.000 đ

Máy Tiêm Vita Injector 2 Hàn Quốc

Liên Hệ

12%
News
Máy Tiêm Bella Vita Injector Hàn Quốc

110.000.000 đ

125.000.000 đ

8%
News
Máy Tiêm Hydro Injector II Hàn Quốc

105.000.000 đ

115.000.000 đ

Máy Tiêm Aqua Injector Hàn Quốc

Liên Hệ

10%
News
MÁY TIÊM TINH CHẤT SOLIN HÀN QUỐC

18.000.000 đ

20.000.000 đ

10%
News
Máy Tiêm Tinh Chất Solin Hàn Quốc

18.000.000 đ

20.000.000 đ

4%
News
MÁY TIÊM DƯỠNG CHẤ HYCOOX

110.000.000 đ

115.000.000 đ

10%
News
Máy Điện Di I Cool Plus Hàn Quốc

45.000.000 đ

50.000.000 đ

12%
News
Máy Tiêm Tinh Dưỡng Chất Cao Cấp HYCOOX KOREA

110.000.000 đ

125.000.000 đ

13%
News
Máy Tiêm Tinh Chất Intro Fill Hàn Quốc

65.000.000 đ

75.000.000 đ

14%
News
MÁY LĂN KIM DR.PEN CAO CẤP

1.200.000 đ

1.400.000 đ

16%
News
MÁY LĂN KIM DR PEN M5

1.000.000 đ

1.200.000 đ

20%
News
MÁY LĂN KIM DR PEN N4

800.000 đ

1.000.000 đ

8%
News
Máy Hifu Plus Smas Thera Hàn Quốc

320.000.000 đ

350.000.000 đ

4%
News
Máy Hifu U One G2 Hàn Quốc

205.000.000 đ

215.000.000 đ

Máy Nâng Cơ Hifu Smart Sonic Hàn Quốc

Liên Hệ

8%
News
Máy Nâng Cơ Hifu Piont Hàn Quốc

115.000.000 đ

125.000.000 đ

8%
News
MÁY NÂNG CƠ HIFU DOUBLO M HÀN QUỐC

320.000.000 đ

350.000.000 đ

6%
News
Máy Smas Hifu 5D Solutions

135.000.000 đ

145.000.000 đ

8%
News
Máy Hifu U ONE Hàn Quốc

285.000.000 đ

310.000.000 đ

7%
News
Máy Hifu Doublo M Hàn Quốc

265.000.000 đ

285.000.000 đ

11%
News
Máy HIfu I UP Hàn Quốc

120.000.000 đ

135.000.000 đ

7%
News
Máy Hifu Doublo S Hironic Hàn Quốc

60.000.000 đ

65.000.000 đ

9%
News
Lồng Hấp Tắm Trắng Giảm Béo 2 Mảnh

3.800.000 đ

4.200.000 đ

9%
News
Khoang Ánh Sáng Giảm Béo

8.600.000 đ

9.500.000 đ

11%
News
Phi Thuyền Tắm Trắng Radium

16.500.000 đ

18.600.000 đ

15%
News
Phi Thuyền Tắm Trắng Collagen

55.000.000 đ

65.000.000 đ

9%
News
Phi Thuyền Tắm Trắng Hồng Ngoại HP18

38.000.000 đ

42.000.000 đ

13%
News
Phi Thuyền Tắm Trắng Hoàng Gia

65.000.000 đ

75.000.000 đ

11%
News
Máy Ánh Sáng Sinh Học TP601

12.000.000 đ

13.500.000 đ

8%
News
Máy Ánh Sáng Sinh Học BD26A

11.000.000 đ

12.000.000 đ

4%
News
Máy Ánh Sáng Sinh Học SK8

10.000.000 đ

10.500.000 đ

9%
News
Máy Phân Tích Da Smart Mirror Cao Cấp

38.000.000 đ

42.000.000 đ

8%
News
Máy Ox y Jet 6 Chức Năng

16.000.000 đ

17.500.000 đ

23%
News
Máy Điện Di Skin Cool

5.000.000 đ

6.500.000 đ

16%
News
MÁY ĐIỆN DI SMART COOL HÀN QUỐC

10.000.000 đ

12.000.000 đ

10%
News
Máy Điện Di I Cool Plus Hàn Quốc

45.000.000 đ

50.000.000 đ

6%
News
Máy Điện Di Ecool Hàn Quốc

42.000.000 đ

45.000.000 đ

8%
News
Máy Laser Co2 Fractional Sanhe Bắc Kinh

230.000.000 đ

250.000.000 đ

10%
News
Máy Laser Co2 Fractional Chính Hãng

85.000.000 đ

95.000.000 đ

10%
News
Máy Rf Vi Điểm Trị Sẹo

135.000.000 đ

150.000.000 đ

9%
News
Máy Điều Trị Giãn Tĩnh Mạch

95.000.000 đ

105.000.000 đ

Máy Tiêm Aqua Injector Hàn Quốc

Liên Hệ

10%
News
Máy Tiêm Tinh Chất Solin Hàn Quốc

18.000.000 đ

20.000.000 đ

4%
News
MÁY TIÊM DƯỠNG CHẤ HYCOOX

110.000.000 đ

115.000.000 đ

9%
News
Máy Điều Trị Giãn Tĩnh Mạch

95.000.000 đ

105.000.000 đ

12%
News
Máy Tiêm Tinh Dưỡng Chất Cao Cấp HYCOOX KOREA

110.000.000 đ

125.000.000 đ

10%
News
Máy Tiêm Tinh Chất Magic Filer Hàn Quốc

18.000.000 đ

20.000.000 đ

7%
News
Máy Phun Trắng Nano AURA

35.000.000 đ

38.000.000 đ

11%
News
Máy Phân Tích Body In Body

75.000.000 đ

85.000.000 đ

16%
News
Máy Nhấn Mí Plasma Hàn Quốc

10.000.000 đ

12.000.000 đ

10%
News
Máy Thu Hẹp Tre Hóa Âm Đạo Hàn Quốc

135.000.000 đ

150.000.000 đ

8%
News
Máy Laser 980nm Điều Trị Giãn Mao Mạch

105.000.000 đ

115.000.000 đ

6%
News
MÁY SOI DA 9 INCH

2.800.000 đ

3.000.000 đ

9%
News
Máy Phân Tích Da Smart Mirror Cao Cấp

38.000.000 đ

42.000.000 đ

Tin tức mới

Xem tất cả

Thiết Kế Spa Đẹp Sang Chảnh

Thiết Kế Spa Đẹp Sang Chảnh

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế spa trọn gói là giải pháp cần thiết ở các quốc gia có ngành spa phát triển. Bởi điều này giúp hạn chế những rủi ro, tăng cơ hội thành công trong kinh …

MÁY LASER TRỊ NÁM

MÁY LASER TRỊ NÁM

MÁY LASER TRỊ NÁM ĐƯỢC CÔNG TY CHÚNG TÔI TRỰC TIẾP NHẬP KHÂU PHÂN PHỐI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM . QUÝ KHÁC CẦN TỪ VẤN MÁY MASER TRỊ NÁM VUI LÒNG LIÊN HỆ …

Giới thiệu máy xóa xăm laser Q8

Giới thiệu máy xóa xăm laser Q8

Máy Laser Q8 Siêu hót của năm 2019 Chức Năng : xóa xăm lông mày , xóa xăm body , điều trị nám tàn nhang , xóa vết tràm vết bớt , bắn than hoạt tính cacbon trẻ hóa da   Xuất xứ : Trung …

Sữa Chữa Máy Xóa Xăm

Sữa Chữa Máy Xóa Xăm

Chúng tôi chuyên Sữa Chữa Máy Xóa Xăm laser thẩm mỹ. Hay còn  là một thiết bị thẩm mỹ dùng để xóa xăm bằng công nghệ laser chuyên xóa các loại xăm mắt, xăm môi, xóa xăm mày, loại bỏ các hình xăm …

ý kiến khách hàng

 • Ông Nguyễn Sỹ Hùng

  ( Thời gian: 27/11/2014 )

  Công ty tư vấn máy rất phù hợp với nhu cầu của mình. Tôi rất hài lòng về sản phẩm của công ty, cũng như chính sách bảo hành sau này của công công ty bạn . ! 

 • Bùi Thị Thủy

  ( Thời gian: 27/11/2014 )

  Mình đã sử dụng máy giảm béo của công ty, sau một thời gian sử dụng đã cho kết quả khá rõ rệt. Cám ơn công ty đã cũng cấp cho mình được dòng sản phẩm tốt mà giá lại phù hợp so với thị trường . Các bạn chuyển giao công nghệ cũng rất nhiệt tình chu đáo. Chúc công ty luôn đông khách ! 
 • Hoa Hậu Giang Lê

  ( Thời gian: 18/03/2015 )

  Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt. cám ơn công ty đã tư vấn cho mình những sản phẩm tốt và phù hợp nhất với thẩm mỹ viện của mình !
 • Nguyễn Thị Hằng

  ( Thời gian: 17/04/2015 )

  HPMED VIỆT NAM là 1 trong những công ty cung cáp thiết bị spa lớn hàng đầu .
  Tôi luôn tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của HPMED bởi vì chất lượng sản phẩm , hiệu quả sử dụng và dịch vụ luôn luôn đúng như cam kết ! 
1
Chat Zalo